Textilskadedyr

Møl, klannere og andre tekstilskadedyr

Møl:

Mest forekommende møl i tekstiler er klædemøl og pelsmøl.

Fælles for disse møl er at de optræder i tekstiler af naturlig oprindelse, såsom uldstoffer. De opleves dog ligeledes i pels, fjer og skind.

Klædemøllarven lever af mest af hornstof (keratin) som findes i uld, pels og fjer. Larven kræver dog også tilskud af andet føde, i form af proteiner fra eks. blod, fedt, sved og urinstof. Klædemøl kan altså udvikle sig fra larve til voksen i helt rent uldstof.

Pelsmøllet lever mere af de pels eller andre lignende produkter, men angriber også uld.

Sultne møllarver kan blive sp desperate efter føde, at de forsøger sig med at spise bomuld og i sjældne tilfælde syntetiske stoffer. De kan dog overleve på denne form for føde og vil dø af sig selv.

 

Tæppebiller:

Dette navn er en fælles betegnelse for flere arter af slægten, Anthrenus.

Disse små biller ligner specielle arter af mariehøns, dog uden at være ligeså farvestrålende og skinnende.

Tæppebiller angriber stort set de samme ting som klædemøllarverne, men er dog mere mobile, og knap så stedbundne.

 

Klannere:

Pelsklanneren er det skadedyr i rækken af klannere som oftest opleves i de danske hjem. De ligger gerne deres i æg i uldne tekstiler, som larverne så lever af. De angriber også gerne natursilke, pels, skind, fjer og evt. udstoppede dyr.

Man kan en gang imellem opleve at flæskeklannere eller husklannere gnaver i tekstiler. Dette er dog et udtryk for fødemangel, idet de hellere lever af produkter som er mere næringsrige, såsom dyrefoder, gryn, ådsler og døde insekter.