Private

Hvad kan vi hjælpe med i private boliger

Skadedyrssikring dk kan klare de fleste forekommende skadevoldere i det private hjem. Det eneste vi ikke gør er at fange husmår. Til gengæld er vi gode til fordrive måren fra dit hjem.

 

Hvad bekæmper vi

Vi bekæmper i særdeleshed mange myrer, væggelus, hvepse, lopper, møl, edderkopper og mus i de private boliger, men kan også klare de mere specielle opgaver som kakerlakker, klannere, ørentviste, bænkebidere og lignende.

Se mere om de enkelte opgaver under menupunktet skadedyr.

 

Rotter

Rotter tager vi os som udgangspunkt ikke af hos private på grund af lovgivningen. Rotter er nemlig et kommunalt anliggende, og du har derfor pligt til at anmelde forekomst eller mistanke om rotter. Kommunen SKAL sørge for at du effektivt kommer af med dit rotteproblem, samt evt. kontrollere om rotterne kommer via en defekt kloak.


Men jævnfør samme lovgivning må vi gerne rykke ud for borgerens egen regning, hvis kommunen har lukket. Det betyder at har du rotter indendørs i boligen, og kan du ikke komme i kontakt med den kommunale rottebekæmpelse, så kan du for egen regning bestille os til at iværksætte bekæmpelse af rotterne.

Vi gør dog opmærksom på at dette ofte vil være udenfor normal arbejdstid og derfor vil foregå til overtidstakst.

 

Har du et spørgsmål om rotter, så hjælper vi også gerne med et svar.