Boligforeninger

Hvad kan vi gøre for boligforeninger?

Vi kan hjælpe med rigtig mange ting.

Sikre boligblokkene mod mus og rotter

Bekæmpe aktive problemer med mus og rotter

Fejlfinde i forbindelse med rotteforekomster, med bla. røgprøvning af kloak

Bekæmpe væggelus, lopper, kakerlakker, myrer, hvepse og andet kryb

Bekæmpe borebiller i tagkonstruktioner

Kontrol for og afhjælpning af skimmelproblemer

Og meget mere. Så tøv ikke med at kontakte os for hurtig afhjælpning af problemer i din boligforening.